ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
منوی اصلی
اخبار و رویدادها

برگزاری سومین سمینارک بررسی طرح‌های در حال اجرا

سومین جلسه از سری جلسات ارائه‌ی شفاهی طرح‌های مصوب ستاد علوم و فناوری‌های شناختی در فراخوان شهریور ماه 92، به منظور تبادل نظر و بحث و بررسی پیرامون پیشرفت‌های صورت گرفته و گام‌های بعدی اجرای طرح‌ها، در دانشگاه شهید بهشتی و به میزبانی گروه لیزر در روز 24ام مهر ماه 93 برگزار گردید.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها