ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

همکاری ستاد توسعه علوم شناختی با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران درخصوص حوزه " مدیریت شناختی "

زمینه همکاری ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری های شناختی با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پیرامون حوزه " مدیریت شناختی "، با برگزاری نشست مشترک مسئولان دو مرکز علمی در محل ستاد علوم شناختی ، فراهم شد

تقویم رویداد ها
  • 1394/09/08

    برگزاری کارگاه Encoding of action by the Purkinje cells of the cerebellum یکشنبه 8 آذر 94، دکتر رضا شادمهر

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها