اخبار پر بازدید ماه

دومین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

هفتمین فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی میز همکاری‏های ایران و برزیل SPRINT 2018 ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

سفیران مغز و شناخت برای معرفی و ترویج علوم و فن آوری های شناختی به مدارس می روند ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

گردهمایی متخصصان و محققان برای ارایه راهکارهای علمی توانبخشی شناختی در... ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی / دوره آموزشی علوم شناختی ویژه اساتید و فارغ... ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

پنجمین دوره مسابقات دانش آموزی "دانش مغز " Brain Bee " در کشور برگزار می شود ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب" نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی" با حمایت... ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز: فرصت های... ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

مشاور ارشد ستاد توسعه علوم شناختی در امور آموزش ،خواستار ترویج و ارتقای هرچه... ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

مشاور ارشد ستاد توسعه علوم شناختی درامور آموزش : ایران در برخی حوزه های دانش... ۱۳۹۷/۰۸/۰۶