ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در تهران گشایش یافت

با هدف توسعه و گسترش همکاری های آموزشی ، تحقیقاتی و تخصصی و نیز انتقال تجارب و یافته های علمی ، هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی به عنوان بزرگترین هم اندیشی علمی کشور در حوزه علوم اعصاب با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی روز چهارشنبه در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران گشایش یافت.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها