ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

اجرای طرح پژوهشی مطالعاتی تحریک نواحی عمقی مغز با روش های غیرتهاجمی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی دردانشکده فنی دانشگاه تهران

محققان کشورمان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، مطالعات اولیه اجرای طرح پژوهشی تحریک سلول‌های عصبی در نواحی عمقی مغز به روش های غیر تهاجمی را آغاز کردند.

تقویم رویداد ها
  • 1397/11/29

    دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حوزه شناختی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها